Orvosi, ügyvédi pecsétek – szigorú követelmények

Az orvosok kör alakú, vagy enyhén ovális pecsétjét mindenki ismeri, de kevesen tudják, hogy ennek használata és kezelése milyen szigorú szabályokhoz kötött.

 

Mire használják?

Gyógyszerek receptre való felírásánál, vagy egyes gyógyászati segédeszközök megrendelésekor, vizsgálati eredmények hitelesítésére, keresőképtelenség igazolására alkalmaznak pecsétet. Orvosi pecsét kizárólag annak az orvosnak a nevére készíttethető, aki az alapnyilvántartásban szerepel.

 

Vannak formai követelmények, aminek meg kell felelni és attól eltérni nem lehet.

Fel kell tüntetni rajta:

 – az „orvos” szót

 –  az orvos alap-nyilvántartási számát

 –  az orvos családi- és utónevét vagy az egészségügyi tevékenység végzése során használt nevet, mely a működési nyilvántartásban szerepel.

Mi történik, ha elhasználódik, vagy elvész?

Ezekben az esetekben a pótlását az Országos Egészségügyi Pénztárnál kell bejelentenie a használatra jogosult orvosnak, majd a hivatal gondoskodik annak pótlásáról, illetve cseréjéről.

Ha egy egészségügyi dolgozó bélyegzőkészítő cégnél kíván pecsétet készíttetni, akkor annak megrendeléséhez feltétlenül szükséges a jogosultságot igazoló okmányok bemutatása, és a személyesen történő megrendelés–átvétel is elengedhetetlen. Ezek hiányában a bélyegzőt TILOS elkészíteni, ellenkező esetben a legyártás szigorú büntetőeljárást von maga után! Képzelje csak el, mekkora bajt okozhat egy jogosulatlan orvosi bélyegző használat!

 

A jogi szakmák képviselőinek sem egyszerűbb…

Ügyvédek és jogászok bélyegzőinek formai követelményeit szabályzatban rögzítették.

Aminek feltétlenül szerepelni kell a lenyomaton:

–  a jogász, ügyvéd, illetve irodájának neve

–  cím, telefonszám

–  adószám

 

Ez vonatkozik a hagyományos, festékes bélyegzőre, a szárazbélyegző azonban már kibővített tartalommal készül. Ennek használata kötelező az okiratok hitelesítése folyamán.

Felkerül rá:

–  az iroda neve

–  az ügyvéd, jogász neve és persze az „ügyvéd” minősítés

–  az ügyvédi kamara jele és neve, illetve anyakönyvi lapjának száma is.

Amire az ügyvéd a bélyegzőjét használja általában az ingatlanjog, azon belül is a haszonélvezeti jog, a tulajdonjog, szolgalmi jogok, vételi jogok, jelzálogjogok esetén történő keltezések, megszűnések, vagy közokirat módosítások, ellenjegyzések.