Milyen adatok szerepeljenek a bélyegzőn?

Ha bélyegzőt szeretne készíteni, a legnagyobb kérdés az, hogy milyen adatok kerüljenek rá, 
hiszen a túl sok adat felesleges, az viszont ugyanolyan rossz, ha fontos információk maradnak 
ki. Mindig a bélyegző felhasználási célja alapján döntsük el, milyen adatok kerüljenek rá. 
Amennyiben azt kézi számlakiállításhoz használná, a számla kötelező tartalmi elemeihez 
kövesse az áfatörvény 169. §-át, és ez alapján határozza meg a bélyegző adattartalmát. Szerepeljen rajta tehát a cég neve, címe és adószáma. Mindig ellenőrizze, hogy a fenti adatok 
helyesek-e. 
A cég neve a cégnyilvántartásnak megfelelően szerepeljen
A cég nevét a közhiteles cégnyilvántartásnak megfelelően kell feltüntetni: vagy a hosszú vagy 
a rövidített cégnevet kell használni (inkább az utóbbit); a kettő nem vegyíthető. Egyéni 
vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. törvény 16.§ (4) bekezdése értelmében a vállalkozó neve 
után az egyéni vállalkozó vagy az e.v. megjelölést kell használni. Címként a cég székhelyének 
vagy telephelyének kell szerepelnie. A számlázáshoz a bélyegzőn csak az adószámnak kell 
szerepelnie, a cégjegyzékszámnak nem. Ha az EU más tagállamában is értékesítünk, 
tüntessük fel a közösségi adószámot is. 
A bankszámlaszámot és elérhetőségeinket is feltüntethetjük
A számlán esetenként szerepelnie kell különböző adóügyi kötelező feliratoknak is (például: 
kisadózó, pénzforgalmi elszámolás, önszámlázás, fordított adózás stb.); azonban ezekhez 
inkább készítsünk külön bélyegzőt. Ha a számlát a cég könyvelője állítja ki, az ő adatainak is 
szerepelnie kell rajta. Amennyiben a vevő átutalással is fizethet, a bankszámlaszám is 
szerepeljen a számlán, azaz a bélyegzőn is. A honlapja címét, e-mail címét és telefonszámát 
szintén feltüntetheti. Ha a cég több bélyegzőt is használ, azokat érdemes sorszámozással 
megjelölni. A bélyegzőn szerepelhet valamilyen speciális módosítás is, amely megnehezíti a 
hamisítást.