Hogy biztosan ne aggódjunk! – a hús vizsgálata – és bélyegzős jelölése

Milyen szabályok védenek bennünket?
 

A hús vizsgálata – melyet emberi fogyasztásra szánnak – egy szigorú szabályok között végbemenő, állatorvosi tevékenység. Mielőtt a fogyasztásra való (vagy épp arra nem alkalmas) termék az asztalunkra kerülne, vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálatot rendelet szabályoz.

A vizsgálat megállapítja, hogy az

–          feltétel nélkül alkalmas a fogyasztásra

–          csekélyebb élvezeti értékűként – de alkalmas a fogyasztásra

–          fogyasztásra alkalmatlan.

 

Az első – mely fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas – a levágott állat mindenféle elváltozástól mentes húsa, tehát nem okoz semmilyen gondot a fogyasztása állategészségügyi tekintetben. Abban az esetben, ha az állatnak olyan betegsége volt, melynek kórokozója az emberre veszélytelen, még akkor is aggályai vannak a fogyasztásra bocsájtásnak.

 

A második esetben a hús, csekélyebb értékűen ugyan, de alkalmas a fogyasztásra. Ilyenkor általában érzékszervekkel is észlelhető elváltozás tapasztalható, ám az állategészségügyi szempontok alapján az állatorvos úgy ítéli meg, hogy az a fogyasztás szempontjából nem aggályos. A fogyasztásra feltételesen alkalmas húsokat, kizárólag az előírt és a hatóságilag is ellenőrzött kezelések után szabad, méghozzá hatósági hússzék útján a forgalomba hozni.

 

A harmadik eset, amikor a hús alkalmatlan a felhasználásra. Ilyenkor az teljes állati test – amennyiben állategészségügyi szempontból aggályos – nem felel meg a kritériumoknak, orvosilag is észlelhető elváltozások figyelhetők meg.

 

Mi a szerepe ilyenkor a bélyegzőnek?

Amikor az állatorvosok elvégezték a szükséges vizsgálatokat, akkor az állati testet (a zsigerekkel együtt) hatósági vizsgálati jellel kell kötelezően ellátniuk, pontosabban a megfelelő minősítéssel jelölniük.

Ezt a minősítést minden esetben húsbélyegzővel kell ott feltüntetniük. A húsbélyegző tulajdonképpen egy hatósági bizonyítvány, mely egyértelmű utasítást ad arra vonatkozóan, hogy a hús fogyasztható, illetve a fogyasztásra nem alkalmas, valamint ez a jelzés egy döntés is a hús további sorsáról.

Minden egyes húsbélyegző meghatározott nagyságú kell, hogy legyen és alakja is szabályozott. Az állat fajára, és magának a húsnak az elbírálására más és más bélyegzőformákat kell alkalmazni.

A körbélyegzőknek speciális feladata van, a hús vizsgálatának a helyét, illetve a dátumot is tartalmaznia kell. (Város, illetve település, a vizsgálat évszáma, hónapja és napja.)

Annak érdekében, hogy a köznapi ember is tisztában lehessen a jelölésekkel, felsoroljuk a hús vizsgálatánál és elbírálásánál használatos bélyegzőket.

 

1.    Fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas hús (malac, sertés, borjú, szarvasmarha, bárány, juh) jelölésére használatos körbélyegző: 36 milliméter átmérőjű, míg a házinyúl és a baromfi jelölésénél 20 milliméter átmérőjű körbélyegzőt kötelező használni.
2.    Fogyasztásra csekélyebb értékű – de még arra alkalmas – hús bélyegzésénél a négyzet keretbe foglalt (44 milliméter oldalméretű) és 36 milliméter átmérőjű körbélyegző használata kötelező.
3.    A fogyasztásra csak feltételesen alkalmas hús jelölésére egy 44 mm él-hosszúsággal rendelkező négyzetben, 36 milliméter átmérőjű körbélyegző a használatos, a négyzet belseje pedig minden esetben satírozott.
4.    A fogyasztásra nem alkalmas húst a 30 milliméter magas, bélyegzővel kell megjelölni, mégpedig az ALKALMATLAN felirattal, mely végig nagybetűvel szedett formátumú.

 

Az exportra szánt húsokat is jelölni kell. A felirat ezeken a bélyegzőkön a következő: HUNGARIA INSPECTED.

Ezek a bélyegzők nem kör, hanem ovális alakúak, és minden esetben kötelezően tartalmazniuk kell az export üzem számát is!